Serviciile oferite de noi vin deopotrivă și împreună cu experiența și cunoștințele unei echipe de implementare experimentată în proiecte similare precum si cu propria metodologie de management de proiect consacrată care va asigura atât o implementare cu succes, cat și un transfer eficient de cunoștințe către beneficiarii serviciilor noastre. 

Suntem specializați în domeniul consultanței în management, având o bogată experientă în ceea ce privește accesarea și administrarea fondurilor nerambursabile. Datorită managementului activ, SC BRIGHT HORIZONS SRL continuă să ofere servicii competitive, la cele mai înalte standarde de calitate, unui număr tot mai mare de clienti.

BRIGHT HORIZONS S.R.L. oferă servicii de consultanță și asistență pe întreaga durată de implementare a proiectelor la cele mai inalte standarde, respectând politica UE privind accesarea fondurilor nerambursabile. Clienții noștri urmăresc să obțină finanțare pentru proiecte strategice și să le administreze riguros pentru a le asigura succesul, atât pe piață, cât și în relația cu finanțatorul.Pentru a-i sprijini pe clienții noștri să obțină aceste rezultate, echipa BRIGHT HORIZONS S.R.L. oferă asistență specializată pentru urmatoarele tipuri de servicii în diferite etape:

Etapa 1 – Elaborare

 • Identificarea surselor si posibilităților de finanțare existente;
 • Verificarea eligibilitatății aplicantului;
 • Elaborarea planului de afaceri aferent cererii de finanțare;
 • Elaborarea proiectului tehnic;
 • Analize și studii de piață;
 • Întocmirea cererii de finanțare și a documentației specifice pentru finanțarea proiectelor din fonduri nerambursabile;
 • Evaluarea dosarului de finantare;

Etapa 2 – Implementare

 • Management de proiect;
 • Monitorizarea și raportarea tehnică și financiară a implementării proiectelor (pregătirea bugetelor, fluxuri de numerar (Cash Flow) si alte raportări periodice;
 • Întocmirea dosarului de cerere de prefinanțare/plată/rambursare;
 • Completarea rapoartelor de progres;
 • Consultanță în definirea și implementarea proiectelor, sau managementul proiectelor deja definite;
 • Consultanță în proiecte complexe – asistență (furnizare de asistență locală/complementară, experți);
 • Întocmirea și depunerea ofertelor și a dosarelor de achiziții publice;
 • Servicii de creare și mentenanță a website-ului pentru proiecte finanțate din fonduri europene;
 • Elaborarea, prelucrarea și tipărirea materialelor de informare și publicitate necesare pentru asigurarea vizibilității proiectelor;
 • Organizarea de evenimente/ conferințe de lansare/diseminare rezultate proiecte;
 • Organizarea și livrarea programelor de perfecționare profesională.

Etapa 3 – Monitorzare

A treia etapa este aceea de a monitoriza proiectul implementat prin asigurarea serviciilor de Asistenta – Post Contractare, pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani, in functie de programul de finantare.